Skip to content

SLIM CD 2009 is uit!

Het heeft allemaal wat langer geduurd, maar sinds een enkele week is de nieuwe SLIM CD er weer. Het schijfje bevat zoals gebruikelijk opnamen van het vorige kalenderjaar van bands/muzikanten die actief zijn binnen of met SLIM. Ditmaal staan er 20 nummers op van ondermeer The Alloy, Diva Down, Gadget, Paradox Soul, Peaches & Burt, Sobek, Doyle 751, Stigma en Fictrious. De Cd is verkrijgbaar bij Dik en kost €.5,--. Marnix van der Giessen zorgde ditmaal voor het artwork en gaf kleur aan de uitvoering (pvv).

Voorkant SLIM CD 2009