Skip to content

Bouwvergunning nieuwe SLIM-gebouw

In Altena Nieuws van donderdag 10 november staat op de Werkendamse gemeentepagina het bericht gepubliceerd, dat de gemeente een bouwvergunning heeft verstrekt voor de bouw van een muziekcentrum aan de Doornseweg 2. Het besluit ligt nu nog 6 weken ter inzage (loopt 22 december af, als je goed rekent). Er kunnen nog bezwaren ingediend worden, maar een eventueel bezwaar heeft alleen kans als de bezwaarmaker kan aantonen dat er zaken spelen, die in een eerdere fase van de inspraakprocedure niet bekend waren. We zijn dus weer een stapje verder.