Skip to content

Update over de nieuwbouw

Hoewel onderhandelingen tussen aannemer en opdrachtgever (Woonstichting Land van Altena) over de prijs van het nieuwe gebouw van Xinix (met in de kelder oefenruimten) nog gaande zijn, is het nog steeds de bedoeling dat er begin april met de bouw gestart wordt. Het gaat er dus eindelijk van komen. Rekeninghoudend met een bouwtermijn van een jaar, kan de opening plaatsvinden in het voorjaar van 2007. Het lijkt een eind weg, maar als er eenmaal gerommeld wordt op het terrein bij benzinestation Tamoil, kan het snel gaan.