Skip to content

Subsidie Muziekonderwijs

De Gemeente Werkendam geeft subsidie voor muzikanten, die muziekonderwijs krijgen in de gemeente Werkendam. De tegemoetkoming bedraagt €.100,-- voor het seizoen 2010/2011. Vorig jaar was er in totaal €.15.000,-- beschikbaar, die (vreemd genoeg) niet opgegaan is.

De subsidie moet aangevraagd worden voor 1 december. Dat kan met een formulier dat staat op de website van de gemeente Werkendam. Kun je het formulier niet vinden, mail naar info@slimweb.nl en we zorgen dat je het formulier krijgt. Aan het eind van het cursusjaar moet verantwoording afgelegd worden.De gemeente stelt ook voorwaarden. Let daar goed op (pvv).

http://www.werkendam.nl/index.php?simaction=content&mediumid=16&pagid=1309&stukid=16537